Logo
Najetím myši nad příslušný den a hodinu vyberte požadovaný termín.
Volné termíny jsou označeny zeleně, již zadané červeně.
Týden vzad
Týden vpřed
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
pondělí
18.10
úterý
19.10
středa
20.10
čtvrtek
21.10
pátek
22.10
Zpět
Uvedená pracoviště v úředních hodinách odbaví i neobjednané klienty v pořadí v jakém přišli.